Ikaw ay nagsusumikap upang gawing matagumpay ang iyong negosyo. Nguni't madalas kang nahihila sa iba't ibang mga direksyon na kailangan mong asikasuhin sa araw-araw. Hindi madaling gawin ang mga mataas na lebel ng pagpapasya tulad ng stratehiyang pampinansyal na makakaapekto sa iyong negosyo at credit rating.

Kailangan mo ng isang katulong upang makita mo ang katayuan ng iyong negosyo, kung paano gagamitin ng mas epektibo ang mga lakas ng iyong negosyo at bawasan ang mga kahinaan nito. Ang iyong CreditBPO Rating Report ang sagot para sa isang SME na tulad mo.

Sa isang maliit na bahagi ng sisingilin ng mga tagapayong propesyonal sa pinansya at stratehiya, ibibigay namin ang iyong CreditBPO Rating Report upang makuha mo ang isang masusukat na pagsusuri ng iyong negosyo at ang iyong katayuan sa paghiram ng pera.

Mga Benepisyo ng Iyong CreditBPO Rating Report:

Alamin kung paano suriin ng mga bangko ang iyong negosyo BAGO mo sila padalhan ng aplikasyon sa pautang.

Ihambing ang iyong Pinansyal na Pagganap (Financial Performance) laban sa iba pang mga kumpanya sa iyong Industriya.

Makakuha ng mga maaaksyunang rekomendasyon kung paano mas mapabubuti ang rating ng paghiram (Credit Rating) at mapalago ang iyong negosyo.

Tignan ang isang halimbawa ng CreditBPO Rating Report

Nasasabik ka na bang malaman kung paano suriin ng mga analitikong pampinansyal ang iyong negosyo?
Sa pagpapbuti ng iyong pagkakataon na makahiram ng pera? Na maunahan ang iyong kompetisyon?

Bilhin Ang Iyong CreditBPO Rating Report